Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Ốc đảo

Khi bắt đầu chơi, ốc đảo thuộc sở hữu của Thú hoang. bạn có thể cướp bóc ốc đảo nhưng cần có quân đội đủ mạnh. Thú hoang phát triển chậm, bạn có thể cướp được tài nguyên với vài trăm lính và tướng . bạn có thể thấy số lượng thú trên ốc đảo ngay trên bản đồ chứ không cần đánh thử.

Có hai loại ốc đảo, loại một chỉ có một loại tài nguyên và loại hay là ngoài tài nguyên nó có còn có thêm lúa. Khi bạn xâm chiếm được ốc đảo nó sẽ cho bạn điểm thướng tài nguyên cho làng mà bạn chinh phục! Điểm thưởng sẽ dựa trên năng suất cơ bản của làng chứ không phải năng suất hiện có.

Loại ốc đảo
  Hình thức 1 Hình thức 2 Mức thưởng
Loại 1 Lumber oasis Lumber oasis +25% gỗ mỗi giờ
Loại 2 Lumber and crop oasis - +25% gỗ mỗi giờ,
+25% lúa mỗi giờ
Loại 3 Lumber oasis Lumber oasis +50% gỗ mỗi giờ (chỉ tác dụng trong khu vực của người Natar màu xám )
Loại 1 Clay oasis Clay oasis +25% đất sét mỗi giờ
Loại 2 Clay and crop oasis - +25% đất sét mỗi giờ,
+25% lúa mỗi giờ
Loại 3 Clay oasis Clay oasis +50% đất sét mỗi giờ (chỉ tác dụng trong khu vực của người Natar màu xám)
Loại 1 Iron oasis Iron oasis +25% sắt mỗi giờ
Loại 2 Iron and crop oasis - +25% sắt mỗi giờ,
+25% lúa mỗi giờ
Loại 3 Iron oasis Iron oasis +50% sắt mỗi giờ (chỉ tác dụng trong khu vực của người Natar màu xám)
Loại 1 Crop oasis - +50% lúa mỗi giờ
Loại 2 Crop oasis - +25% lúa mỗi giờ

Xâm chiếm ốc đảo tự nhiên 

Bạn có thể xâm chiếm ốc đảo bằng tướng, khi bạn tấn công liên tục vào ốc đảo đó, nó sẽ thuộc về làng mà tướng đó xuất phát tấn công. Hãy nhớ rằng bạn chỉ có thể xâm chiếm những ốc đảo nằm trong bản đồ nhỏ của bạn ( trung tâm bản đồ của bạn). hay nói cách khác là chỉ xâm chiếm được ốc đảo nằm trong khoảng 3 ô với làng của bạn mà thôi.. Và bạn cần Lâu đài tướng cấp 10 cho ốc đảo 1 , cấp 15 cho ốc đảo 2, và cấp 20 cho ốc đảo 3.

Ví dụ sau làng của bạn đánh dấu màu đen và màu đỏ là những ốc đảo bạn có thể xâm chiếm. Hãy lưu ý rằng bản đồ cho thấy cả những ốc đảo nằm ngoài phạm vi mà bạn có thể chinh phục - phạm vi mà bạn có thể chinh phục được đánh dấu màu xanh. Lưu ý : bạn chỉ có thể xâm chiếm tối đa 3 ốc đảo.

Conquerable oases


Bạn cóthể nhận ra rằng mỗi ốc đảo được đánh dấu khác nhau - trước tiên chúng có thể cho bạn thấy loại thưởng tài nguyên nào mà chúng cung cấp (một gỗ có nghĩa là ốc đảo chỉ thưởng 25% gỗ). Ngoài ra cách đánh dấu này cũng cho phép bạn biết là những ốc đảo nào đã bị chinh phục (được viền màu đỏ) và những ốc đảo nào chưa được chinh phục (được viền màu xanh)

Conquerable oases

Xâm chiếm/ Tấn công ốc đảo của người chơi khác.

Để có thể xâm chiếm ốc đảo của người chơi khác bạn phải tấn công phòng tuýên với tướng một lần hoặc nhiều lần, nếu người chơi đó có 3 ốc đảo thì bạn chỉ cần xâm chiếm với 1 lần tấn công mà thôi. nếu người đó có 2 thì bạn phải tấn công 2 lần còn nếu người đó có 3 ốc đảo thì bạn phải tấn công 3 lần nó mới thuộc về bạn.

Gợi ý: tướng của bạn không bị biến mất sau khi chiếm ốc đảo giống như Nguyên lão, thủ lĩnh hay tộc trưởng, Tướng vẫn tồn tại như trước đó.

Cướp bóc ốc đảo sẽ khiến lính của bạn kiếm được 10% tài nguyên từ làng là chủ của ốc đảo đó. Tài nguyên của người chủ này sẽ được tái tạo sau 10 phút, Vì vậy nếu bạn tiếp tục tấn công sau 7 phút thì bạn chỉ thu về được 7% mà thôi. Nếu có người khác tấn công ốc đảo của bạn bạn sẽ thấy tài nguyên bị giảm đi.

Để phòng thủ ốc đảo bạn có thể gửi lính tiếp viện từ làng của bạn tới đây thông qua binh trường.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No