Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Vấn đề về lương thực

Cropland

Một trong những vấn đề mà bạn gặp sớm nhất đó chính là quản lý tài nguyên - cụ thể hơn chính là tài nguyên lúa. Bạn sẽ nhận ra điều này khi ra khu vực tổng quát làng và xem danh mục khai thác: Crop Lúa: 2 mỗi giờ
Rất nhiều công trình, mỏ, và quân lính tiêu thụ lúa mà bạn có thể thấy qua biểu tượng sau Consumption trong năng suất lúa.

Ví dụ, một mỏ gỗ yêu cầu: Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2 thì luôn luôn tiêu thụ 2 lúa mỗi giờ. Sự tiêu thụ lúa này được cộng dồn qua mỗi cấp của công trình.

Ở phía trên màn hình bạn cũng sẽ tìm thấy số lượng tài nguyên đang có và tiêu thụ lúa trong làng của bạn:Để tăng năng suất khai thác lúa của bạn, hãy nhấn vào hình tròn trong cánh đồng lúa và bạn sẽ biết được bạn cần tổng cộng bao nhiêu tài nguyên để nâng cấp nó. Giả sử rằng bạn đã có đủ tài nguyên thì bạn sẽ có khả năng nâng cấp ruộng lúa của bạn. Hãy lưu ý là để nâng cấp mỏ lúa cấp 1 bạn cũng phải cần 20 đơn vị lúa.

Năng suất lúa bị âm và ảnh hưởng của nó

Khi bạn khả năng tiêu thụ lúa của lính và dân số của bạn cao hơn mức độ mà bạn có thể sản xuất ra được, năng suất lúa khi đó sẽ bị âm. Nghĩa là quân lính của bạn sẽ tiêu thụ lúa trong kho lúa của bạn. Nếu bạn không có khả năng bổ sung lúa để nuôi quân thì quân lính trong làng của bạn sẽ chết dần cho đến khi năng suất lúa trở về 0.

Mức lúa sản xuất?

Đây là sản xuất lúa có sẵn để xây dựng hoặc nâng cấp công trình hoặc mỏ tài nguyên, nhấp vào biểu tượng cân bằng cây trồng (xa nhất bên phải trong hình trên) sẽ hiển thị cho bạn tổng sản lượng cho làng đó

 • Mức sản xuất lúa là sản lượng lúa từ các mỏ lúa trừ đi dân số.
  • Có bao gồm mức thưởng từ ốc đảo, lò bánh, nhà xay lúa
  • Không bao gồm mức thưởng từ Tướng và tăng sản lượng tài nguyên bởi vàng

Bạn có thể xem chi tiết cho từng làng từ biểu tượng cân bằng cây trồng như dưới đây

Lương thực bị khóa

Nó khác với tổng sản lượng lúa và mức lúa sản xuất. Nếu bạn không có đủ sản lượng lúa, bạn có thể bị ngăn không cho xây dựng trong làng cho đến khi bạn tăng sản lượng lúa.

Hạn chế và ngoại lệ

 • Bạn luôn có thể nâng cấp một mỏ lúa.
 • Nhà xay lúa và lò bánh có thể được xây dựng / nâng cấp nếu chúng tăng mức lúa sản xuất.
 • Nhà chính cấp 1 luôn luôn có thể xây.
 • Nếu sản lượng cây trồng cơ bản trong làng là 276 mỗi giờ (đó là sản xuất 6 mỏ lúa cấp6) trở lên và số lượng cây trồng tự do nhỏ hơn 0, thì Nhà chính, Kho và Kho lúa có thể được xây dựng /nâng cấp lên cấp 10.
 • Kỳ quan thế giới là ngoại lệ và luôn có thể được nâng cấp
 • Bạn không thể xây dựng hoặc nâng cấp bất cứ thứ gì nếu nó sẽ giảm mức lúa sản xuất dưới 1
 • Bạn không thể phá hủy nhà xay lúa cũng như lò bánh nếu nó sẽ giảm mức lúa sản xuất dưới 1. (Bất kỳ sự phá hủy nào đang diễn ra đều đã được tính).
 • Tướng có sản lượng sản xuất lúa cơ bản là 6 lúa mỗi giờ, bất kể điểm kỹ năng được thiết lập như thế nào. Sản xuất cơ bản này tuân theo các quy tắc giống như sản xuất tài nguyên Tướng thông thường. Vì vậy, nó được thêm vào sản xuất của ngôi làng mà Tướng đang trú ngụ. Nhưng nó không làm tăng mức lúa sản xuất.
  • Tướng đã chết vẫn tạo ra 6 lúa mỗi giờ.
  • Khi Tướng được hồi sinh, thì việc sản xuất tài nguyên của anh ta bắt đầu cùng lúc với việc tiêu thụ lúa của anh ta.
 • Đối với tất cả các tòa nhà khác, bạn chỉ có thể bắt đầu xây dựng chúng nếu bạn có tổng sản lượng dương (không tính quân đội, sản xuất của Tướng, thưởng sản lượng từ Vàng) một lần nữa.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No