Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Tổng quan

Quân Natar - Tổng quan

Natar 

 

 

 

 

Nhấn vào đây để biết tổng quan về quân đội của người Natar

Tộc Natar là một bộ tộc hoàn toàn tự động và không thể điều khiển bởi người chơiThơi gian xây dựng ở làng Natar chỉ bằng phân nữa so với làng bình thường.

Làng Natar độc lập

Không như ốc đảo, các làng Natar độc không xuất hiện trên bản đồ ngay từ đầu. Thay vào đó chúng sẽ xuất hiện dần dần trên bản đồ.

Làng Natar độc lập sẽ giống như những làng của người chơi bình thường. Chúng cũng biết nâng cấp mỏ hay xây dựng công trình. Chúng còn có khả năng xây dựng quân đội trong một thời gian. Không giống như ốc đảo, quân lính trong làng sẽ được huấn luyện trong nhà lính hay chuồng ngựa chứ không phải sinh sản tự nhiên.

Người chơi có thể cướp bóc, tấn công hay chinh phục các làng này. Tuy nhiên người chơi không thể gửi quân tiếp viện đến những làng này; Travian sẽ tự động ngăn chặn hành động này. Nếu người chơi tấn công bằng máy bắn đá để hạ dân số của làng xuống 0. Làng này sẽ biến mất khỏi bản đồ.

Các làng này của người Natar sẽ không thể gửi quân tiếp viên hay tấn công người chơi khác được. Ít nhất là chưa với phiên bản 4.0, nhưng trí tuệ nhân tạo của chúng có thể sẽ tăng lên trong các bản 4.x sau này.

Tộc Natar không phải là người chơi, do đó tấn công làng của nó sẽ không khiến bạn bị dừng thời gian bảo vệ dành cho người chơi mới.


Làng kỳ quan.

Tất cả các làng kỳ quan đều nằm ở trung tâm bản đồ ngay khi máy chủ hoạt động. Nếu bạn nhìn vào bản đồ bạn sẽ nhận thấy khu vực màu xám. Đó là khu vực kiểm soát bởi người Natar. Không người chơi nào được bắt đầu ở khu vực này.

Dựng làng mới ở khu vực xám là cực kỳ nguyen hiểm. Tộc natar sẽ gửi những đợt tấn công đi kèm với máy bắn đá để hủy diệt những làng này. Nếu bạn sống sót sau những đợt tấn công thì làng của bạn sẽ không bị người Natar tấn công nữa.

Làng nằm trong khu vực này cũng sẽ không được cộng điểm văn hóa.


Làng Natar có chứa cổ vật

Không giống như làng Kỳ quan, Làng Natar có chứa cổ vật sẽ xuất hiện vòng quanh bản đồ sau một vài tháng chứ không tập trung ở trung tâm của bản đồ.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No