Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để kiếm Vàng?

Như bạn đã biết, có 1 cách để kiếm vàng tại Travian, đó là mời bạn bè cùng tham gia trò chơi. Sau đây là phần hướng dẫn cho bạn cách kiếm vàng.

Bạn có được gì?

Mỗi người chơi được mời khi xây dựng Làng 2 bạn sẽ nhận được 20 Vàng để sử dụng cho bất cứ chức năng Vàng nào trong trò chơi, không có giới hạn nào trong việc này, ngoài trừ Vàng này không thể chuyển đi khi bạn xóa tài khoản hoặc khi end game.

Làm thế nào?

Đầu tiên, bạn cần vào trang Kiếm vàng của bạn, mục này có thể được tìm thấy trong phần Travian Plus, nếu bạn vào đúng chỗ, bạn sẽ thấy 1 trang giống như sau:

playerhireplayer


Sau đó, copy link của bạn và gửi cho bạn bè, lưu giữ trong chữ kí, tin nhắn hay bất cứ đâu bạn muốn. Ngoài ra, bạn còn có thể gửi email trực tiếp từ trang Travian bằng cách click vào nút "Mời bằng Email", bạn sẽ thấy trang như sau:

playerhireplayer


Sau đó chỉ cần nhập vào địa chỉ email mà bạn muốn gửi, thêm vào tin nhắn riêng mà bạn muốn nói với bạn bè của mình. Khi 1 người bạn chấp nhận lời mời của bạn và tham gia tạo tài khoản Travian, bạn sẽ có thể thấy được trong trang Kiếm Vàng của mình như sau:

playerhireplayer

Số người bạn có thể mời là không giới hạn, vì vậy, số vàng bạn kiếm được cũng sẽ không bị giới hạn.

Sau khi người được mời lập làng 2, bạn sẽ có thể lấy được phần thường của bạn bằng cách vào trang kiếm vàng một lần nữa và lấy vàng của bạn.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No