Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Vấn đề về lương thực

Một trong những vấn đề mà bạn gặp sớm nhất đó chính là quản lý tài nguyên - cụ thể hơn chính là tài nguyên lúa. Bạn sẽ nhận ra điều này khi ra khu vực tổng quát làng và xem danh mục khai thác: Crop Lúa: 2 mỗi giờ.

Rất nhiều công trình, mỏ, và quân lính tiêu thụ lúa mà bạn có thể thấy qua biểu tượng sau Consumption .
  Ví dụ, Tiều phu cấp 1 sẽ yêu cầu :
Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2

Có nghĩa là công trình này cần 40 gỗ, 100 đất sét, 50 sắt từ nhà kho và 60 lúa từ kho lúa. Ngoài ra nó cũng sẽ bớt 2 đơn vị lúa trong tổng năng suất khai thác lúa của bạn. Ở phía trên màn hình bạn cũng sẽ tìm thấy số lượng tài nguyên đang có trong làng của bạn:

Lumber 145/800 Clay 200/800 Iron 100/800 Crop 90/800 Consumption 12/14

Cropland Có nghĩa là trong kho của bạn hiện có 145 gỗ, 200 đất sét, 100 sắt, 90 lúa và mức tiêu thụ lúa hiện tại của bạn. Và bạn sẽ không thể nâng cấp tiều phu lên cấp 1 được do trò chơi sẽ ngăn chặn bạn nâng cấp hay xây dựng công trình nếu sản lượng lúa tại làng của bạn dưới 2 đơn vị/giờ. 

 Để tăng năng suất khai thác lúa của bạn, hãy nhấn vào hình tròn trong cánh đồng lúa và bạn sẽ biết được bạn cần tổng cộng bao nhiêu tài nguyên để nâng cấp nó. Giả sử rằng bạn đã có đủ tài nguyên thì bạn sẽ có khả năng nâng cấp ruộng lúa của bạn. Hãy lưu ý là để nâng cấp ruộng lúa cấp 1 bạn cũng phải cần 20 đơn vị lúa.

Năng suất lúa bị âm và ảnh hưởng của nó
Khi bạn khả năng tiêu thụ lúa của lính và dân số của bạn cao hơn mức độ mà bạn có thể sản xuất ra được, năng suất lúa khi đó sẽ bị âm. Nghĩa là quân lính của bạn sẽ tiêu thụ lúa trong kho lúa của bạn. Nếu bạn không có khả năng bổ sung lúa để nuôi quân thì quân lính trong làng của bạn sẽ chết dần cho đến khi năng suất lúa trở về 0..


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No