Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

IRC là gì?

IRC là công nghệ được áp dụng trong trò chơi Travian sử dụng để chat. IRC là viết tắt của từ Internet Relay Chat và nó thực sự cũ hơn web của nó. Bạn có thểm xem thêm ở đây. Bắt đầu tháng 3 năm 2006 trò chơi Travian tạo ra riêng cho mình mạng IRC và hiện tại có hơn 1000 người sử dụng bất kỳ thời gian nào trong cùng ngày.

Hầu hết các nước đều tạo cho riêng mình kênh riêng trên mạng mà thông thường thì sử dụng để chat hoặc tham gia vào kênh #travian.XX. XX là TLD của nước bạn. Ví dụ www.travian.com - #travian.com


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No