Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Lính Chùy

Clubswinger

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cẩn để huấn luyện: Trại Lính

Lính Chùy là đơn vị rẻ nhất trong Travian. Thời gian huấn luyện cũng nhanh. Sức tấn công ở mức trung bình và vũ khí không phải là loại tốt nhất. Đặc biệt với loại Kỵ Binh thì chúng hầu như không có khả năng phản kháng.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 0 0 0 0 / /
Training 95 75 40 40 1 0:12:00
Velocity 7 Fields per hour
Can carry 60 Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No