Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Vài thông tin liên quan đến Travian IRC

Đối với người chơi có kinh nghiệm; irc.travian.org sẽ giúp bạn có một nơi.
Tất cả các nước đều có DNS riêng, vì vậy irc.travian.com, irc.travian.us và irc.travian.co.uk sẽ làm tất cả công việc cùng một nơi.

Hiện tại có 5-6 máy chủ, mỗi cái có công việc riêng;

  • teuton.traviangames.org

Đây là máy chủ công cộng của Châu Âu

  • roman.traviangames.org

Máy chủ này là một ‘sản phẩm’ được dùng cho Fayntic (bot) và chỉ dùng cho những người dùng webchat.

  • natar.traviangames.org

Máy chủ này là một ‘sản phẩm’ được dùng cho Fayntic (bot) và chỉ dùng cho những người dùng webchat.

  • services.traviangames.org

Các dịch vụ là một hệ thống quan trong trên mạng. Nó cung cấp các dịch vụ như nickserv, chanserv và botserv.
Những dịch vụ này cho phép bạn đăng ký tên riêng của bạn và xác đinh mỗi khi bạn truy cập vào lại IRC.
Nó cũng cung cấp cho bạn những chức năng quản lý mở rộng để làm cho cuộc trò chuyện riêng của bạn được dễ dàng hơn.

  • stats.traviangames.org

Đây là máy chủ được dùng cho tất cả các số liệu thống kê trong mạng trò chơi Travian.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No