Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các thông tin mở rộng liên quan tới Travian IRC

Như đã giải thích ở chương 2; mạng có những máy chủ khác nhau.
Mục tiêu chính của chúng tôi là tạo một môi trường an toàn cho 10.000+ người sử dụng tham gia chat mỗi ngày. Bên cạnh việc này, chúng tôi cung cấp những tính năng khác nhau cho người sử dụng.
Điều này đòi hỏi các máy chủ phải mạnh hơn – mở rộng ra 4-5 máy chủ.

Cổng:
Chúng tôi cũng cung cấp các kết nối an toàn (SSL), các cổng IRC khác nhau (cố gắn) để tránh tường lửa ở các trường cao đẳng, đại học, nơi làm việc hoặc cha mẹ.
teuton.traviangames.org là một ví dụ cho phép các cổng sau:
6660, 6661, 6662, 6663, 6664, 6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 8067 and 6123
Cổng chuẩn là 6667, hầu hết các máy chủ đều có cổng mở rộng trong phạm vi 6660 - 6669.
Teuton cũng cung cấp 8067 và 6123.
SSL Ports: 6697 và 7000
SSL là một biện pháp bảo mật thêm khi bạn kết nối tới IRC, tất cả dữ liệu của bạn chuyển tới máy chủ đều được mã hoá.
Chú ý: Nếu người nói chuyện với bạn không dùng SSL, nó sẽ không có nhiều khác biệt.
Thông thường thì nó không được hầu hết người dùng sử dụng. Nhưng thực sự nó luôn luôn tồn tại.

IRCops:
Hơn nữa chúng tôi có một lực chọn là xem IRCop có hổ trợ sẵn hay không.
IRCop được dùng cho những người duy trì/kiểm soát mạng, tất cả máy chủ và tất cả tính năng.
Nếu bạn có một câu hỏi chung chung, tốt nhất bạn nên dùng #help.
Một nhóm hổ trợ có nhiều kinh nghiệm IRC có thểm giúp bạn với  9 trong số 10 câu hỏi.
Trong trường hợp bạn thật sự cần một IRCop, vì bạn tìm thấy một botnet hoặc chứng kiến một thứ gì đó, bạn thật sự cần sự chú ý của chúng tôi, bạn luôn luôn có thể gõ /ircops
Một danh sách IRCops online sẽ  hiện trên cửa sổ trạng thái của bạn và nó giống như thế này;

Agge (god.travian.org)
(Nói tiếng Anh và Đức)

44 (god.imperion.com)
(Nói tiếng Anh và Đức)

Jorijn (jorijncw@travianteam.com)
(Nói tiếng Anh và Hà Lan)

TravianGames (bot15@services.fayntic.com)
(BOT)

Sm0ke0ut (travian@TravianGames-ik8mus.fayntic.com)
(Nói tiếng Anh và Hà Lan)

Fighter (~Fighter1405@GameAdmin.travian.us)
(Nói tiếng Anh)

Bybib (Bybib@Bybib.Travian.com.au.MH.IRC)
(Nói tiếng Anh)

Tranqer (Tranqer@Travianteam.com)
(Nói tiếng Anh và Hà Lan)

Mika (mika@TravianGames-rbjtfs.xen.fayntic.com)
(Nói tiếng Anh và Ý)

7 OPER(s)
Kết thúc / báo cáo STATS

Chú ý: Hầu hết chúng tôi kết nối  24/7, vì vậy có một sự thay đổi lớn, họ đang ngủ, đang làm việc hoặc làm một việc gì đó mà không chú ý đề IRC. Trước tiên bạn nên thử dùng #help.

Open Proxy Scanner:
Mỗi lần bạn kết nối, một máy quét đặc biệt sẽ thực hiện một cổng trên máy của bạn.
Cái này có thể/sẽ cảnh báo nếu máy của bạn bật ‘hệ thống cảnh báo’.
Việc quét sẽ luôn luôn thực hiện từ IP: 82.211.6.32 và quét một nhóm 30-40 cổng được biết được sử dụng thường xuyên bởi những người xấu để tiếp cận các máy tính. (ví dụ Botnets)
Chú ý: Nó có thể quét qua OPEN Proxies. Bảo đảm Proxies không có vấn đề gì.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No