Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Võ Đài

Tournament Square

Yêu Cầu: Binh trường cấp 15, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Tại Võ Đài, quân đội của bạn sẽ được rèn luyện sức chịu đựng. Kiến trúc này nếu được tiếp tục nâng cấp, thì quân đội của bạn sẽ được di chuyển nhanh hơn trên khoảng cách xa hơn (khoảng cách để có tác dụng là trên 20 cánh đồng)

Trong phiên bản Fire & Sand 2017: Võ đài được nhân đôi hiệu ứng.

Võ Đài chỉ có tác dụng với quân đội đã đào tạo ra tại ngôi làng được xây dựng Võ Đài mà thôi.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No