Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lò luyện thép

Iron Foundry

Điều kiện: Mỏ sắt cấp 10, Mỏ sắt cấp 5, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Sắt được nấu chảy ở đây. Dựa vào cấp độ của Lò luyện thép, sản lượng sắt có thể tăng đến 25 phần trăm

Phần trăm sản lượng thêm vào dựa trên sản lượng tổng của các mỏ sắt – nghĩa là sản lượng của các mỏ không tính thưởng.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No