Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Voi chiến

War Elephant

Điều kiện cần để nghiên cứu: ?
Điều kiện cần để huấn luyện: ?

Không một chủng tộc nào ngoài Natar biết cách sử dụng những sinh vật quả cảm này cho mục đích của mình. Cũng như không một bức tường hay thành lũy nào có thể chịu nổi sự tấn công của những con voi chiến này cả. Không thứ gì có thể cản bước cổ máy công thành di động này đến với mục tiêu của nó.


lumber clay iron crop upkeep research time
Nghiên cứu ? ? ? ? / ?
Huấn luyện ? ? ? ? ? ?
Tốc độ ? Fields per hour
Khả năng mang vác ? Resources

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No