Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Sự kiện bị nghẽn

Bạn có thể nhận ra một sự kiện bị nghẽn bằng một trong những biểu tượng thông thường sau -  Khi mà thời gian xây dựng công trình và thời gian lính đến xuất hiện dưới dạng 0:00:00?. Nếu bạn chơi Travian một thời gian bạn sẽ đối mặt với vấn đề này một vài lần. Sự kiện bị nghẽn là một vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong một máy chủ; khi máy chủ bị chạy chậm lại vì một lý do nào đó, hoặc nó đơn thuần là làm việc với quá nhiều thông tin trong một thời gian ngắn. Điều này có thể xãy ra đối với việc gửi lính tấn công, xây dựng công trình hoặc bất kỳ vấn đề nào khác mà hệ thống không thể xử lý dẫn đến bị nghẽn. Bạn không có gì nhiều để làm khi gặp vấn đề này ngoại trừ việc phải đợi, đội hỗ trợ và bộ phận kỹ thuật sẽ tìm cách giải quyết nó một cách nhanh chóng nhất có thể.

Trong trường hơp bạn gặp sự kiện bị nghẽn, hãy làm theo hướng dẫn sau:

  • Đừng tìm cách tải lại trang web liên tục - nó không giúp giải quyết sự mà thậm chí còn có thể dẫn đến việc sửa chữa khó khăn hơn.
  • Không nên hủy những sự kiện khác như là công trình xây dựng, do tài nguyên sẽ bị mất đi khi hủy.
  • Đừng nên bổ xung thêm những sự kiện khác cho đến khi sự cố được giải quyết. Thậm nếu bạn gửi quân hoặc xây dựng công trình mới nó sẽ kết thúc bằng cách bị kẹt giống sự kiện trước và gây ra một vụ kẹt lớn.
  • Hãy kiên nhẫn do vấn đề sẽ được sửa chữa nhanh chóng. Bạn không cần phải gửi thông báo cho bộ phận kỹ thuật mỗi vài phút để yêu cầu họ giải quyết vấn đề.
  • Trong trường hợp máy chủ phải rollback khi bị kẹt, hãy biết rằng tất cả mọi người đều phải chịu mất mát do máy chủ phải chạy lại một thời điểm trước đó. Do đó bạn sẽ không được bồi thường tài nguyên hay quân lính do tất cả mọi người chơi đều bị mất mát.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No