Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Xây dựng trong khi bị crop locked?

Khóa lúa, croplocked, là một thuật ngữ trong Travian mà trong đó làng của người chơi bị hủy ruộng lúa, kho lúa, nhà kho và nhà chính. Dẫn đến làng gần như rất khó để phục hồi.

Nếu bạn bạn bị croplocked tại làng thủ đô hoặc làng được bạn khai phá gần nhất bạn sẽ có thể xây dựng nhà chính lên cấp 10, ruộng lúa, nhà kho và kho lúa mà không bị khó khăn do bị âm lúa. Đối với những công trình khác bạn chỉ có thể xây dựng sau khi đã dương lúa (không kể lính).

Nếu nhà chính chủa bạn bị hủy và bạn bị croplocked, bạn sẽ có thể xây dựng nhà kho và kho lúa. Nhưng bạn chỉ có thể xây dựng lại nhà chính lên cấp 1 nếu tất cả các ruộng lúa của bạn đạt đến cấp 5 hoặc sản lượng lúa của bạn bằng hoặc lớn hoơn 198/giờ. Đối với những công trình khác bạn chỉ có thể xây dựng sau khi đã dương lúa (không kể lính).


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No