Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Trạng tháy máy chủ (server)

Bạn gặp vấn đề khi kết nối với máy chủ của Travian? Bạn có muốn biết đó là do kết nối có vấn đề hay máy chủ thật sự đã gặp sự cố?

Bạn chỉ cần phải kiểm tra trang trạng thái. Sẽ có một danh sách các máy chủ của Travian vòng quanh thế giới và trạng thái của nó:

mirc

Bạn có thể thấy trong hình trên những cái mũ màu xanhđỏ. Một cái mũ màu xanh nghĩa là máy chủ hoạt động bình thường, mũ màu đỏnghĩa là máy chủ đang gặp sự cố. Thông thường thì danh sách này sẽ có thứ tự abc nhưng những máy chủ gặp sự cố màu đỏsẽ được đưa lên đầu danh sách.

Nhấn lên thẻ tên quốc gia của bạn và bạn sẽ thấy hiện ra những máy chủ của quốc gia đó:

mirc


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No