Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Vùng đất & Điểm chiến thắng

Trong các phiên bản đặc biệt hàng năm kể từ năm 2014, game diễn ra trên một bản đồ Châu Âu cổ đại được chia thành  87 vùng. Trong phiên bản đặc biệt năm 2017, Fire and Sand, bản đồ có kích thước nhỏ hơn và chứa 401 x 401 ô, đối lập với 801 x 801 ô trong phiên bản thông thường.

Các vùng, khai hoang và kiểm soát

Có 87 vùng độc lập mà các liên minh có thể kiểm soát. Điều này cho phép họ thu thập điểm chiến thắng và kích hoạt các sức mạnh cổ xưa (cổ vật).

Vậy, làm thế nào để bạn chiếm giữ một vùng? Đầu tiên, vùng đó phải được mở ra. Vùng được mở khi top 5 liên minh lớn nhất trong vùng đó có tổng cộng tối thiểu 10.000 dân trong vùng. Không tính số dân của các liên minh khác, những người chơi không gia nhập liên minh, người chơi đang trong kỳ nghỉ hoặc bị khóa, cũng như các làng Natar. Một khi vùng đã được mở ra thì không thể bị khóa lại nữa, ngay cả khi số dân trong đó giảm xuống dưới 4000. Tuy nhiên, khi dân số bị rớt xuống dưới 4000 thì vùng sẽ ngừng sản sinh điểm chiến thắng và các Sức mạnh cổ đại (Cổ vật) của vùng sẽ tạm thời bị bị vô hiệu hóa.

Chỉ có thể khai hoang làng mới tại các vùng đã mở hoặc lân cận với vùng đã mở. Ngoại lệ duy nhất của quy tắc này là một vài vùng ở trung tâm, nơi xuất hiện người chơi mới và nơi luôn có thể khai hoang làng mới.

Nếu một trong các liên minh tại một vùng đã mở tìm cách đạt được trên 50% số dân trong vùng (chỉ tính các làng của top 5 liên minh trong vùng), thì liên minh đó sẽ bắt đầu chiếm quyền kiểm soát vùng. Quá trình này diễn ra trong 24 giờ. Nếu họ tìm cách nắm được đa số thì họ sẽ kiểm soát được vùng.

Có thể xem thông tin về số dân của vùng và phần đóng góp của top 5 liên minh tại mục Thống kê > tab Vùng và tại bất kỳ Đại sứ quán nào nằm trong vùng đó. Lưu ý rằng cột "Số dân trong vùng" tại mục thống kê cho biết số dân của 1 liên minh hàng đầu trong vùng chứ không phải tổng số dân trong vùng đó.

Sau đây là tổng quan về cơ chế vùng:

Trạng thái vùng

Cách thực hiện

Công dụng

Đã khóa

Tất cả các vùng ban đầu đều khóa.

Không thể khai hoang trừ khi nó nằm cạnh một vùng đã mở, hoặc là một trong các vùng tại trung tâm.

Đã mở

Top 5 liên minh trong vùng phải đạt được tổng cộng 4.000 dân cho vùng đó.

Có thể được khai hoang và tranh đoạt. Không thể bị khóa lại.

Đã tranh đoạt

Một trong các liên minh phải đạt được trên 50% số dân của top 5 liên minh trong vùng.

Có thể xuống cấp thành đã mở nếu liên minh mất đi đa số.

Được bảo đảm an ninh

Liên minh phải nắm giữ đa số trong suốt hơn 24 giờ liên tục.

Thành viên của liên minh kiểm soát có thể kích hoạt sức mạnh cổ xưa của vùng (nếu có) và liên minh đó nhận được các điểm chiến thắng.

Các sức mạnh cổ xưa và điểm chiến thắng

Tất cả thành viên của liên minh kiểm soát một vùng đều có thể hưởng lợi từ sức mạnh cổ xưa của vùng đó, nếu có. Để kích hoạt sức mạnh cổ xưa, người chơi cần có Kho báu cấp độ 10 (đối với các sức mạnh nhỏ liên quan đến làng) hoặc 20 (với các sức mạnh liên quan đến tài khoản). Bạn có thể kích hoạt sức mạnh tại bất kỳ làng nào; làng đó không cần phải nằm trong cùng một vùng với sức mạnh đó.

Bạn có thể kích hoạt một sức mạnh tại mỗi làng, nhưng chỉ một trong số các sức mạnh mới có thể dùng được cho toàn bộ tài khoản. Một khi đã được kích hoạt, sức mạnh sẽ kéo dài trong 24 giờ, sau đó có thể được tái kích hoạt nếu liên minh vẫn nắm giữ đa số. Mỗi ngày miễn phí một lần kích hoạt; mỗi lần kích hoạt thêm sẽ tốn 5 Vàng (đối với sức mạnh cho làng) hoặc 10 Vàng (đối với sức mạnh cho tài khoản).

Sức mạnh cũng có thể bị hủy kích hoạt trong những trường hợp sau:

 • Nếu bạn rời bỏ liên minh của mình
 • Nếu bạn để mất làng là nơi đã kích hoạt sức mạnh đó
 • Nếu liên minh của bạn để mất quyền kiểm soát vùng nắm giữ sức mạnh đó

Mặc dù rất hữu ích nhưng các sức mạnh cổ xưa không phải là lợi ích duy nhất của các vùng kiểm soát. Nếu bạn muốn chiến thắng, liên minh của bạn cần phải thu thập được các điểm chiến thắng. Với mỗi ngày kiểm soát được một vùng là một liên minh nhận được các điểm chiến thắng. Số lượng điểm chiến thắng tùy thuộc vào vùng đó:

 • Sức mạnh độc nhất vô nhị - 10 điểm mỗi ngày
 • Sức mạnh lớn - 30 điểm mỗi ngày
 • Sức mạnh nhỏ - 50 điểm mỗi ngày
 • Không có sức mạnh - 100 điểm mỗi ngày (hoặc 200 điểm với vùng duy nhất Delphi)

Ở đây không có vùng nào mang sức mạnh cổ đại của Cuốn sách thần bóng đêm trên máy chủ phiên bản Sinh nhật hàng năm.

Liên minh nào thu thập được nhiều điểm chiến thắng nhất vào cuối ván đấu sẽ chiến thắng. Phiên bản đặc biệt Fire and Sand kéo dài 200 ngày và không có các Kỳ quan Thế giới.

Codex Victoria

Khi dân số vùng tụt xuống dưới 4000, vùng sẽ ngưng sản sinh điểm chiến thắng và các sức mạnh cổ đại của vùng sẽ tạm thời ngưng hoạt động. Khi đó, các đặc tính khác của vùng như mở khóa/có thể chiếm/đã bị chiếm/bảo vệ sẽ không thay đổi, chỉ có trạng thái hoạt động của điểm chiến thắng và sức mạnh cổ đại là bị ngưng lại

Ví dụ 1:

Khu vực đã mở khóa nhưng dân số bị tụt xuống dưới 4000 pop

 • Trong khi dân số khu vực vẫn dưới 4000 pop, liên minh đạt hơn >50% dân số sẽ kiểm soát khu vực
 • Khởi động thời gian đếm ngược để chiếm hữu. Thông điệp hiển thị vẫn là "dân số của khu vực quá thấp"
 • Khi đạt từ 4000 pop trở lại.
 • Bây giờ thì thời gian đếm ngược để chiến hữu sẽ hiển thị.

Ví dụ 2:

 • Vùng đã mở khóa.
 • Liên minh A chiếm hữu vùng.
 • Người chơi B sử dụng sức mạnh cổ đại của vùng.
 • Dân số vùng tụt xuống dưới 4000.
 • Liên minh A không nhận điểm chiến thắng từ vùng và không thể sử dụng sức mạnh cổ đại của Vùng.
 • Người chơi B vẫn còn sức mạnh cổ đại đang sử dụng, nó không bị hủy; nhưng anh ta không thể kích hoạt sức mạnh cổ đại trở lại khi thời gian hoạt 1 vòngđộng đã kết thúc.
 • Dân số vùng đạt từ 4000 trở lại.
 • Liên minh A nhận điểm chiến thắng của vùng và tất cả người chơi trong liên minh có thể sử dụng sức mạnh cổ đại của vùng trở lại bình thường.

Phân chia khu vực và phân bố cổ vật trên phiên bản Fire & Sand 2017:

Châu Âu cổ đại 2017


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No