Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 06: Sản lượng tài nguyên của Tướng

Sản lượng của tướng

Nếu tướng của bạn còn sống, anh ấy có thể sản xuất thêm tài nguyên cho làng của bạn. Những nâng cấp gần đây khiến chúng ta thiếu đất sét. Hãy chuyển tướng sang tập trung khai thác đất sét.

Nhiệm vụ:

  • Nhấn vào hình ảnh của tướng để có thông tin tổng quát về anh ta
  • Thay đổi tài nguyên tướng tạo ra thành đất sét và lưu lại

Phần thưởng của bạn:

clay 200 (đất sét)


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No