Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 05: Sức mạnh của Tướng

Sức mạnh

Hãy tăng một vài điểm vào sức mạnh cho tướng của bạn để đảm bảo anh/cô ta không bị quá sức bởi những cuộc thám hiểm khó.

Nhiệm vụ:

  • Hãy tăng tối thiểu 1 điểm cho sức mạnh

Phần thưởng của bạn:

 lumber190  clay250  iron150  getreide.gif110

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No