Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làm sao để mua Vàng?

Chúng tôi cung cấp cho bạn một số cách thức để mua Vàng. Vàng chỉ có thể được mua từ trang Travian PLUS. Mọi cách thức khác đều không hợp lệ và sẽ dẫn đến khóa hoặc xóa tài khoản.


Translation missing: Hasyourquestionbeenanswered

Yes   Bình thường   No

Translation missing: Wastheanswereasyunderstandable

Yes   Bình thường   No

Translation missing: Wasthetranslationrightandunderstandable

Yes   Bình thường   No