Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Nhiệm vụ 08: Tham gia một Liên minh

Liên minh

Tìm kiếm liên minh và tham gia nó. Nếu bạn không biết ai để liên hệ, hãy tìm kiếm liên minh ở gần bạn hoặc tìm liên minh được quản bá trên diễn đàn.

Nhiệm vụ:

  • Tham gia một liên minh
  • Hoặc tự sáng lập (tìm) một liên minh mới

Phần thưởng của bạn:

 lumber295  clay210  iron235  getreide.gif185

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No