Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quá trình chuyển Vàng như thế nào?

Bạn chỉ có thể chuyển được Vàng mà bạn mua qua tài khoản khác. Vàng có được qua những cách khác (làm nhiệm vụ, đổi từ bạc,...) không thể chuyển được. Bạn cũng chỉ có thể chuyển Vàng giữa những tài khoản khoản có cùng cụm máy chủ. (như Việt Nam)

Để có thể chuyển Vàng trước khi máy chủ kết thúc bạn phải xóa tài khoản. Ở khu vực xóa tài khoản bạn sẽ nhận được thông báo là có bao nhiêu Vàng mà bạn có thể chuyển đi được. Sau khi tài khoản của bạn được xóa hoàn tất (sau 72 giờ), thư chuyển vàng sẽ được gửi đến hộp thư mà bạn sử dụng để đăng ký tài khoản.

Nếu bạn còn Vàng sau khi vòng chơi kết thúc bạn cũng sẽ nhận được thư chuyển Vàng.

Thư chuyển vàng sẽ chứa một liên kết cho phép bạn chuyển số vàng còn lại trong tài khoản. Nếu bạn nhấn vào liên kết này bạn sẽ phải điền vào tên tài khoản và máy chủ mà bạn muốn chuyển Vàng tới.

Tài khoản được chọn sẽ nhận được một tin nhắn trong trò chơi cho phép đồng ý hay không đồng ý nhận Vàng. Nếu tin nhắn này bị xóa trước khi việc chuyển Vàng hoàn tất liên kết chuyển Vàng sẽ không còn giá trị.

Liên kết chuyển vàng này sẽ còn giá trị mãi mãi' cho đến khi Vàng được chuyển hoặc tin nhắn nhận Vàng bị xóa (như đã nói ở trên). Nghĩa là bạn hoàn toàn có thể đợi máy chủ chạy lại, tạo một tài khoản mới và chuyển số vàng còn lại vào tài khoản mới.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào bạn có thể gửi thư đến plus@travian.com.vn và trình bày chi tiết vấn đề mà bạn đang gặp phải.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No