Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lính nô lệ

Legionnaire

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Lính nô lệ (Slave Militia) là đơn vị rẻ nhất với thời gian sản xuất ngắn nhất trong game. Mặc dù điều này cho phép bạn nhanh chóng bổ sung để nâng cao khả năng phòng, nhưng Lính nô lệ lại có sức phòng thủ kém so với các đơn vị lính khác và tộc khác.

  lumber clay iron crop upkeep research time
Research 0 0 0 0 / /
Training (T2.5)

Training (T3.5) 45 60 30 15 1 0:8:50
Velocity 7 Fields per hour
Can carry 15 (T2.5) /50 (T3.5) Resources


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No