Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Dân khai hoang

Settler

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Lâu đài/Cung điện cấp 10/(15)/20

Dân Khai Hoang là những công dân thông minh, sáng tạo. Họ di chuyển từ làng này sang làng khác sau một quãng thời gian dài luyện tập để tìm các ngội làng mới. 

Chính vì chuyến đi tìm kiếm các ngội làng mới rất gian nan, vất vả, 3 Dân Khai Hoang sẽ đi cùng nhau. Trong thời gian đó, họ sẽ cần có 750 đơn vị cho mỗi loại tài nguyên.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Research 0 0 0 0 / /
Training 4600 4200 5800 4400 1 7:28:20
Velocity 5 Fields per hour
Can carry 3000 Resources


Translation missing: Hasyourquestionbeenanswered

Yes   Bình thường   No

Translation missing: Wastheanswereasyunderstandable

Yes   Bình thường   No

Translation missing: Wasthetranslationrightandunderstandable

Yes   Bình thường   No