Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lính đánh thuê

Phalanx

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Lính Pha Lăng là loại bộ binh rẻ và huấn luyện rất nhanh.

Sức tấn công của chúng mặc dù rất thấp nhưng khả năng phòng thủ chống lại bộ binh và kỵ binh rất cao.

  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu
0 0 0 0 / /
Huấn luyện
100 130 55 30 1 0:17:20
Di chuyển
7 Cánh đồng mỗi giờ
Khả năng khuân vác
35 tài nguyên


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No