Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Các tốc độ trên phiên bản máy chủ

Hầu hết các thiết lập trên các máy chủ tốc độ sẽ dựa theo máy chủ tiêu chuẩn tốc độ 1x

Tốc độ máy chủ   1x 2x   3x  5x
 Tốc độ hành quân  Cơ bản  Nhân 2  Nhân 2  Nhân 3
 Sản lượng tài nguyên  Cơ bản  Nhân 2  Nhân 3  Nhân 5
 Tốc độ xây dựng (công trình *)  Cơ bản  Nhân 2  Nhân 3  Nhân 5
 Tốc độ huấn luyện (quân lính *)  Cơ bản  Nhân 2  Nhân 3  Nhân 5
 Tốc độ giao thương  Cơ bản  Nhân 2  Nhân 3  Nhân 5
 Khả năng mang vác lái buôn  Cơ bản  Nhân 2  Nhân 3  Nhân 5

* Tốc độ xây dựng phụ thuộc vào cấp nhà chính và tốc độ huấn luyện lính phụ thuộc vào cấp của trại lính/chuồng ngựa/xưởng, thông thường chỉ sấp xỉ với hệ số nhân ở trên theo tốc độ máy chủ


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No