Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Kinh nghiệm của Tướng

Lượng điểm kinh nghiệm mà Tướng thu được dựa theo sự tổn thất của quân đội tham gia và dựa vào lượng lúa tiêu thụ của số quân lính đó. Trong trường hợp tham gia phòng thủ, lượng điểm kinh nghiệm tương xứng tỉ lệ với những gì mà Tướng và quân lính của họ tham gia giúp đỡ phòng thủ trong trận đánh:

  • Tiêu thụ lúa của tất cả quân lính tấn công bị chết được tính tới.
  • Với bên phòng thủ, tổng sức mạnh phòng thủ của quân lính cùng Tướng của họ được tính tới và phân chia theo tỉ lệ đóng góp vào sức phòng thủ trong tất cả quân đội phòng thủ tham gia trong trận đánh.
  • Mỗi một Tướng phòng thủ được nhận lượng kinh nghiệm theo tỉ lệ phân chia ở trên trong tổng số điểm kinh nghiệm nhận được dựa vào tổng số lúa tiêu thụ của quân lính bên tấn công đã bị giết.

Ví dụ:

Bên tấn công dùng 15 Kỵ binh sấm sét = 30 lúa tiêu thụ.

Bên phòng thủ: Tướng A với 1000 điểm đánh thêm 20 Pha lăng (tổng 2000 điểm phòng thủ lại kỵ binh) và Tướng B có 4000 điểm đánh không có lính thủ kèm: Tổng số tất cả là 6000 điểm phòng thủ lại kỵ binh.

Giả sử tất cả lính tấn công bị chết hết, Tướng A sẽ nhận 1/3 lượng điểm kinh nghiệm và Tướng B sẽ nhận được 2/3 lượng điểm kinh nghiệm (theo tỉ lệ đóng góp của mỗi người A, B trong trận phòng thủ) dựa trên tổng số tiêu thụ lúa của lính tấn công bị giết (30 lúa tiêu thụ tương ứng 30 điểm kinh nghiệm Tướng). Trong ví dụ cụ thể trên, Tướng A sẽ nhận 1/3 của 30 là 10 điểm kinh nghiệm; Tướng B sẽ nhận 2/3 của 30 là 20 điểm kinh nghiệm.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No