Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Kết quả trận đánh

Bạn có thể sử dụng trang tiện ích sau để xem các thông số kỹ thuật và đặc tính các công trình, quân lính. Bạn cũng có thể tính toán thời gian hành quân và tổng số tài nguyên cần thiết cho các phát triển làng của bạn

http://travian.kirilloid.ru/

Công cụ này không phải của TravianGames, đây là thuộc sở hữu của bên thứ ba nhưng thường được cập nhật nội dung khá tốt và chính xác


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No