Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Kỳ nghỉ - ngày ngủ đông

Người chơi có thể có những đợt nghỉ ngắn mà không thể chăm sóc tài khoản hay tìm được người chăm nom để hỗ trợ, bạn có thể dùng chế độ Kỳ nghỉ để bảo vệ tài khoản trong thời gian bạn vắng mặt. Số ngày nghỉ tối đa là 21 ngày chia cho tốc độ máy chủ (ở phiên bản T4.6 số ngày tối đa giảm xuống còn 15 ngày chia cho tốc độ máy chủ, đồng thời cũng thêm điều kiện không vừa chiếm ốc đảo cũng như thêm các thời gian hồi chiêu 12 giờ đếm ngược cho việc hủy chế độ kỳ nghỉ bằng vàng hoặc thực hiện đợt kỳ nghỉ kế tiếp)

Điều cần cần thiết phải đạt được để có thể thực hiện chế độ Kỳ nghỉ:

 • Không có lính đang rời làng của bạn
 • Không có lính đang tới làng hoặc ốc đảo của bạn
 • Không có lính tiếp viện cho người chơi khác
 • Không có lính của người khác tiếp viện cho làng hoặc ốc đảo của bạn
 • Không sở hữu làng Kỳ quan
 • Không sở hữu cổ vật
 • Không trong chế độ bảo vệ tân thủ
 • Không có tù binh trong hố bẫy của bạn
 • Tài khoản không trong quá trình xóa
 • Không đang có ốc đảo nào mới chiếm trong vòng 48 giờ (chỉ trên T4.6)

Những quy tắc đó có nghĩa là không thể ẩn trong chế độ nghỉ, chẳng hạn như khi bạn bị tấn công hoặc khi bạn đang tấn công ai đó. Bạn cũng không thể bảo vệ Kỳ quan Thế giới hoặc một hiện vật cho liên minh của bạn bằng cách sử dụng chế độ này.

Khi bạn đáp ứng các điều kiện đó và quyết định bật chế độ kỳ nghỉ, trước tiên bạn sẽ cần chọn số ngày nghỉ để chọn. Bạn có thể sử dụng chế độ nghỉ tối đa 21 ngày /tốc độ trong một vòng chơi. Ví dụ với tốc độ x2, bạn có thể sử dụng tối đa 11 ngày (21/2 = 10,5, làm tròn thành 11). Hãy cẩn thận để không mắc kích hoạt nhầm ở đây, bởi vì một khi chế độ nghỉ bắt đầu, bạn không thể thay đổi thời lượng thời gian đã chọn của nó, trừ khi bạn sử dụng 10 Vàng để thoát khỏi chế độ ngay lập tức. Nếu bạn quyết định hủy bỏ kỳ nghỉ bằng vàng, bạn sẽ nhận lại tất cả những ngày chưa sử dụng (ví dụ: nếu bạn bắt đầu kỳ nghỉ 10 ngày và hủy bỏ nó ngay lập tức, 1 ngày đầu tiên đã bắt đầu được tính, vì vậy bạn chỉ nhận lại được 9 ngày). Nếu bạn không hủy bỏ kỳ nghỉ sớm, kỳ nghỉ sẽ kết thúc sau số ngày bạn đã chỉ định khi bắt đầu.

Trong suốt Kỳ nghỉ:

 • Làng và ốc đảo của bạn không thể bị tấn công
 • Người chơi khác có thể nhìn thấy bạn đang ở trong Kỳ nghỉ
 • Làng của bạn vẫn có thể bị thêm vào danh sách farm của người khác nhưng không thể bị tấn công khi chạy danh sách farm
 • Quân đội của bạn vẫn có thể bị chết đói

Bạn không thể thực hiện các hành động sau:

 • Gửi lính tới người chơi khác
 • Nhận lính từ người chơi khác
 • Đi thám hiểm với Tướng
 • Xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình
 • Huấn luyện thêm lính
 • Tổ chức ăn mừng trong tòa thị chính
 • Tổ chức lễ hội trong quán bia
 • Sử dụng chợ và lái buôn (ngoại trừ hành động NPC)
 • Nghiên cứu mới trong học viện
 • Nâng cấp giáp trong lò rèn
 • Đấu giá
 • Tham gia hoặc tạo liên minh mới
 • Khởi động việc xóa tài khoản
 • Tạo mới đường giao thương tự động
 • Khuyên góp tài nguyên cho các phúc lợi của liên minh

Bạn có thể:

 • Hủy bỏ chế độ Kỳ nghỉ trong quá trình đó với vài gold (T4.6 tối thiểu sau 12h)
 • Chuyển đổi qua lại giữa Vàng và Bạc

Thông tin thêm:

 • Điểm nhiệm vụ hàng ngày vẫn làm mới như bình thường
 • Các hành động đã lên kế hoạch trước khi đi vào Kỳ nghỉ hầu hết sẽ hoạt động bình thường (huấn luyện lính, nâng cấp công trình, đặt kiến trúc sư làn nghề, ...). Đường giao thương tự động sẽ ngừng hoạt động.
 • Ô thông tin sẽ có thông báo bạn đang trong Kỳ nghỉ, kèm thời điểm kết thúc và liên kết tới trang hủy Kỳ nghỉ
 • Sự tự động xóa các tài khoản không hoạt động sẽ bị dừng lại với tài khoản trong chế độ Kỳ nghỉ
 • Giá cho mỗi lần hủy Kỳ nghỉ giữa chừng là 10 vàng
 • Kiến trúc sư trưởng lành nghề sẽ bắt đầu xây dựng bất cứ hàng chờ xây dựng nào khi nó đủ điều kiện để bắt đầu xây
 • Cửa hàng mua vàng sẽ hiển thị nếu bạn muốn hủy Kỳ nghỉ nhưng thiếu vàng

Bạn sẽ tìm thấy màn hình chế độ nghỉ trong Tùy chọn của mình. Bạn sẽ không thể vào chế độ nghỉ cho đến khi tất cả các điều kiện được đáp ứng. Các điều kiện chưa được đáp ứng có màu đỏ. Khi tất cả các điều kiện được đáp ứng, bạn có thể sử dụng nút - / + để chọn số ngày bạn muốn đi nghỉ cho phù hợp trong tổng số ngày của Kỳ nghỉ còn lại.

vacation mode


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No