Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quán bia

Brewery

Yêu cầu: {(buildingrequirements:gid=35,r1=5,r2=182,r3=0,r4=98,r5=120,r6=0)}

Những cốc bia bơ hảo hạng được làm ra tại đây và sau đó được phục vụ cho quân lính của bạn trong mỗi lần ăn mừng.

Bia sẽ khiến quân lính của bạn dũng cảm và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên nó lại làm giảm khả năng thu phục làng của Thủ lĩnh và máy bắn đá chỉ có thể tấn công ngẫu nhiên mục tiêu.

Quán bia chỉ được xây tại Thủ đô nhưng sẽ có tác dụng cho toàn bộ làng của bạn.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy {(building:gid=35,mb=1,speed=1,linkdescription=ở đây)}.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc {(buildingconstructiontimes:gid=35,speed=1,linkdescription=đây đối với máy chủ tốc độ bình thường)} và {(buildingconstructiontimes:gid=35,speed=3,linkdescription=đây đối với máy chủ tốc độ x3)}.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No