Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tôi có thể có bao nhiêu cổ vật?

Bạn chỉ có thể cướp được tối đa 3 cổ vật và trong đó chỉ có thể có 1 cổ vật Bạc hoặc Vàng. Để có thêm 3 cổ vật trong tài khoản của bạn. Bạn phải chiếm được làng đang giữ cổ vật đó.

Tuy nhiên hãy nhớ rằng chỉ có 3 cổ vật được chiếm lâu nhất là có tác dụng lên làng hay tài khoản của bạn.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No