Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thủ đô

Thủ đô có gì đặc biệt.?

  • Thủ đô không thể bị xâm chiếm
  • Không thể xây dựng Doanh trại lớn hoặc Trại ngựa ở thủ đô
  • Bạn có thể xây Thợ xây đá để tăng sự bền vững cho các kiến trúc lên tới 300%
  • Bạn có thể mở rộng các mỏ tài nguyên lên hết giới hạn của nó. 

Tôi phải chọn thủ đô như thế nào.?

Mặc định làng đầu tiên bạn có sẽ là thủ đô dù bạn có xây Lâu Đài hay Cung Điện hay không. Điều này chỉ thay đổi khi bạn có một làng khác , và xây dựng cung điện ở đó, rồi chọn: “Biến làng này thành thủ đô”. Bạn chỉ cần cung điện cấp 1 là có thể làm điều. Bạn phải điền mật khẩu xác nhận sự thay đổi này vì cung điện chỉ có thể được xây dựng ở làng cùng tài khoản  mà thôi

Capital link in the Palace

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi thủ đô.?

Nếu bạn đổi thủ đô của mình thì thủ đô cũ sẽ mất đi tất cả các cấp tài nguyên trên 10 mà bạn đã hoàn thành, Thợ xây đá cũng bị phá huỷ, Thêm nữa Doanh trại lớnTrại ngựa tại thủ đô mới cũng sẽ biến mất. 

Nếu bạn thay đổi thủ đô, tất cả các mỏ tài nguyên tại thủ đô có cấp độ cao hơn 10 sẽ tụt xuống cấp 10 nhà xây đá sẽ bị hủy. Ngoài ra trại lính lớntrại ngựa sẽ bị mất ở làng thủ đô mới.
Chú ý: không có cách nào khôi phục lại thao tác thay đổi thủ đô.

Điều gì sẽ xảy ra nếu làng thủ đô bị phá hủy?

Làng còn lại lớn nhất (về dân số) có chứa Lâu đài/Cung điện/Trung tâm chỉ huy sẽ tự động trở thành thủ đô mới

Làm cách nào để biết thủ đô của địch.?

Làng thủ đô sẽ được đánh dấu tại phần hồ sơ miêu tả người chơi.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No