Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Nhà chính
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPThời gian xây dựng
Tổng 34600 19770 29655 9890 41 113:46:40
1 70 40 60 20 2 0:33:20 2100%
2 90 50 75 25 1 0:43:40 396%
3 115 65 100 35 1 0:55:40 393%
4 145 85 125 40 1 1:09:30 490%
5 190 105 160 55 1 1:25:40 586%
6 240 135 205 70 2 1:44:20 683%
7 310 175 265 90 2 2:06:10 780%
8 395 225 340 115 2 2:31:20 977%
9 505 290 430 145 2 3:00:30 1075%
10 645 370 555 185 2 3:34:20 1272%
11 825 470 710 235 2 4:13:40 1569%
12 1060 605 905 300 2 4:59:10 1867%
13 1355 775 1160 385 2 5:52:10 2164%
14 1735 990 1485 495 2 6:53:30 2662%
15 2220 1270 1900 635 2 8:04:40 3160%
16 2840 1625 2435 810 3 9:27:10 3758%
17 3635 2075 3115 1040 3 11:02:50 4456%
18 4650 2660 3990 1330 3 12:54:00 5354%
19 5955 3405 5105 1700 3 15:02:50 6452%
20 7620 4355 6535 2180 3 17:32:10 7750%