Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Lò luyện thép
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPTăng
Tổng 4475 10070 11410 2685 18 20:24:20
1 200 450 510 120 6 1:08:00 15%
2 360 810 920 215 3 2:02:00 110%
3 650 1460 1650 390 3 3:23:00 215%
4 1165 2625 2975 700 3 5:24:30 220%
5 2100 4725 5355 1260 3 8:26:50 225%