Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Thời gian xây dựng Lò luyện thép
Cấp Nhà chính cấp 0Nhà chính cấp 1Nhà chính cấp 2Nhà chính cấp 3Nhà chính cấp 4Nhà chính cấp 5Nhà chính cấp 6Nhà chính cấp 7Nhà chính cấp 8Nhà chính cấp 9Nhà chính cấp 10Nhà chính cấp 11Nhà chính cấp 12Nhà chính cấp 13Nhà chính cấp 14Nhà chính cấp 15Nhà chính cấp 16Nhà chính cấp 17Nhà chính cấp 18Nhà chính cấp 19Nhà chính cấp 20
Tổng 34:00:306:48:106:33:206:19:106:05:405:52:205:39:405:27:305:15:405:04:204:53:304:42:404:32:404:22:504:13:104:04:103:55:203:47:103:38:503:30:503:23:20
11:53:200:22:400:21:500:21:000:20:200:19:300:18:500:18:100:17:300:16:500:16:200:15:400:15:100:14:400:14:000:13:300:13:000:12:400:12:100:11:400:11:20
23:23:200:40:400:39:100:37:500:36:300:35:100:33:500:32:400:31:300:30:200:29:100:28:100:27:100:26:100:25:100:24:200:23:300:22:400:21:500:21:000:20:20
35:38:201:07:401:05:101:02:501:00:400:58:300:56:200:54:200:52:200:50:300:48:400:46:500:45:100:43:300:42:000:40:300:39:000:37:400:36:200:35:000:33:40
49:00:501:48:101:44:201:40:301:36:501:33:201:30:001:26:501:23:401:20:401:17:501:15:001:12:201:09:401:07:101:04:401:02:201:00:100:58:000:55:500:53:50
514:04:402:49:002:42:502:37:002:31:202:25:502:20:402:15:302:10:402:06:002:01:301:57:001:52:501:48:501:44:501:41:101:37:301:34:001:30:301:27:201:24:10