Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Kho Lúa Lớn

Great Granary

Điều kiện: Nhà chính cấp 10, Kỳ quan cấp 0 HOẶC một Bản kế hoạch nhà kho lớn hay kho thóc lớn, có thể xây dựng nhiều lần trong cùng một làng, chỉ xuất hiện từ phiên bản : 2.5 trở lên

Lúa thu được từ mỏ lúa sẽ được cất giữ tại Kho Lúa hoặc Kho lúa lớn. Kho Lúa Lớn cho phép trữ nhiều lúa, khô ráo và an toàn hơn Kho lúa thường.

Sau khi nâng cấp Kho Lúa Lớn lên cấp 20 sẽ được xây thêm các Kho Lúa Lớn khác

Kiến trúc này chỉ xây được ở những ngôi làng cổ xưa của người Natar hoặc với cổ vật của người Natar (Cổ vật cánh tay trái hoặc cánh tay phải)

Chú ý rằng tại làng xây Kỳ quan, thời gian xây bằng một nửa làng có cổ vật cho phép xây dựng Nhà Kho Lớn và Kho Lúa Lớn

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No