Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Pha Lăng

Phalanx

Điều kiện cần để nghiên cứu: Không
Điều kiện cần để huấn luyện: Trại Lính

Lính Pha Lăng là loại bộ binh rẻ và huấn luyện rất nhanh.

Sức tấn công của chúng mặc dù rất thấp nhưng khả năng phòng thủ chống lại bộ binh và kỵ binh rất cao.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 15 40 50
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 0 0 0 0 / /
Huấn luyện 100 130 55 30 1 0:17:20
Tốc độ 7 cánh đồng/giờ
Mang vác 35 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1395
1760 1020 645 01:22:00
 
2 1395
1760 1020 645 02:22:46
01:11:08
3 1925
2430 1410 890
03:17:28 01:38:24
4 2425 3060 1775 1120 04:08:35
02:03:52
5 2900 3660 2120 1340 04:57:10
02:28:04
6 3355 4235 2455 1550 05:43:49
02:51:19
7 3795 4790 2775 1755 06:28:57
03:13:48
8 4220 5330 3090 1955 07:12:48
03:35:39
9 4640 5860 3395 2145 07:55:34
03:56:57
10 5050 6375 3690 2335 08:37:23
04:17:48
11 5450 6880 3985 2520 09:18:23
04:38:13
12 5840 7375 4270 2700 09:58:38
04:58:17
13 6225 7860 4555 2880 10:38:13
05:18:00
14 6605 8340 4830 3055 11:17:12
05:37:26
15 6980 8815 5105 3230 11:55:38
05:56:34
16 7350 9280 5375 3400 12:33:33
06:15:28
17 7715 9745 5645 3570 13:11:00
06:34:08
18 8080 10200 5905 3735 13:48:00
06:52:34
19 8435 10650 6170 3900 14:24:36
07:10:48
20 8790 11095 6425 4065 15:00:49
07:28:51

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No