Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Tu Sĩ

Druidrider

Điều kiện cần để nghiên cứu: Học Viện cấp 5, Chuồng Ngựa cấp 5
Điều kiện cần để huấn luyện: Chuồng Ngựa

Đơn vị kỵ binh này thực hiện công việc phòng thủ rất xuất sắc. Mục đích chính của Tu Sĩ là phòng ngự trước quân bộ binh. Nhưng chi phí để huấn luyện đội quân này thì rất đắt.Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 45 115 55
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 2260 1420 2440 880 / 2:38:00
Huấn luyện 360 330 280 120 2 0:42:40
Tốc độ 16 cánh đồng/giờ
Mang vác 35 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 1310
1205 1080 500 02:38:00
 
2 2280
2100 1880 870 04:35:06
02:17:04
3 3155
2900 2600 1205 06:20:30
03:09:35
4 3970
3655 3275 1515 07:58:58
03:58:39
5 4745
4365 3915 1810 09:32:35
04:45:18
6 5495
5055 4530 2095 11:02:29
05:30:06
7 6215
5715 5125 2370 12:29:26
06:13:25
8 6915
6360 5700 2640 13:53:56
06:55:31
9 7595
6990 6265 2900 15:16:20
07:36:35
10 8265
7605 6815 3155 16:36:55
08:16:44
11 8920
8205 7355 3405 17:55:54
08:56:05
12 9565
8795 7885 3650 19:13:28
09:34:44
13 10195
9380 8405 3890 20:29:44
10:12:44
14 10820
9950 8920 4130 21:44:51
10:50:10
15 11435
10515 9425 4365 22:58:53
11:27:04
16 12040
11075 9925 4595 24:11:57
12:03:28
17 12635
11625 10420 4825 25:24:07
12:39:25
18 13230
12170 10905 5050 26:35:25
13:14:57
19 13815
12705 11385 5270 27:45:57
13:50:05
20 14390
13240 11865 5495 28:55:44
14:24:51

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No