Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Đội Công Thành

Ram

Điều kiện cần để nghiên cứu: Xưởng cấp 10, Học Viện cấp 1
Điều kiện cần để huấn luyện: Xưởng

Đội Công Thành là vũ khí hỗ trợ cho quân bộ binh và kỵ binh của bạn. Nhiệm vụ của chúng là phả hủy tường bảo vệ của kẻ địch, giúp cho lính của bạn có nhiều cơ hội tiến sau vào trong làng hơn.Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 50 30 105
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 5800 2320 2840 610 / 4:40:00
Huấn luyện 950 555 330 75 3 1:23:20
Tốc độ 4 cánh đồng/giờ
Mang vác 0 tài nguyên
Thời gian và tài nguyên cần thiết để nâng cấp giáp
Cấp giáp Lumber Clay Iron Crop Research time (Lò rèn cấp 1) Research time (Lò rèn cấp 20)
1 2250
1330 835 230 04:40:00
 
2 3915
2315 1455 400 08:07:30
04:02:55
3 5420
3200 2015 550 11:14:18
05:35:59
4 6820
4025 2535 690 14:08:48
07:02:56
5 8155
4815 3030 825 16:54:41
08:25:35
6 9435
5570 3510 955 19:34:02
09:44:59
7 10670
6300 3970 1085 22:08:07
11:01:46
8 11875
7010 4415 1205 24:37:51
12:16:22
9 13050
7705 4850 1325 37:03:52
13:29:08
10 14195
8380 5280 1440 29:26:41
14:40:17
11 15320
9045 5695 1555 31:46:39
15:50:02
12 16425
9695 6110 1665 34:04:06
16:58:31
13 17510
10340 6510 1775 36:19:17
18:05:52
14 18580
10970 6910 1885 38:32:23
19:12:11
15 19635
11595 7300 1995 40:43:36
20:17:34
16 20675
12205 7690 2100 42:53:05
21:22:05
17 21705
12815 8070 2205 45:00:57
22:25:48
18 22720
13415 8450 2305 47:07:20
23:28:46
19 23725
14005 8820 2410 49:12:18
24:31:02
20 24720
14595 9190 2510 41:15:58
25:32:40

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No