Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Quân đội - Thủ Lĩnh

Chieftain

Điều kiện cần để nghiên cứu: Binh trường cấp 10, Học viện cấp 20
Điều kiện cần để huấn luyện: Lâu đài / Cung điện cấp 10/(15)/20

Mỗi chủng tộc đều có một già làng và là người có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Người này sẽ là người đại diện và có tài thuyết phục dân cư của kẻ địch tham gia vào bộ tộc của mình.

Người Thủ Lĩnh nói chuyện trước cổng thành của kẻ địch càng thường xuyên, thì lòng trung thành của thành đó càng hạ xuống thấp, cho đến khi bọn họ gia nhập vào chủng tộc.

Sức công và thủ bộ, thủ kỵ Attack value Defense against infantry Defense against cavalry
Chưa luyện giáp 40 50 50
  Lumber Clay Iron Crop Consumption Research time
Nghiên cứu 15880 22900 25200 22660 / 6:47:55
Huấn luyện 30750 45400 31000 37500 4 25:11:40
Tốc độ 5 cánh đồng/giờ
Mang vác 0 tài nguyên

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No