Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chợ

Marketplace

Điều kiện: Nhà chính cấp 3, Nhà chính cấp 1, Kho lúa cấp 1, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Trong Chợ bạn có thể buôn bán tài nguyên với những người chơi khác. Khi ở mức cao, sẽ có nhiều tài nguyên được vận chuyển trong cùng một khoảng thời gian.

Khi vào Chợ bạn sẽ nhìn thấy 4 mục mà bạn có thể lựa chọn :

  • Mục ‘Gửi tài nguyên’ : Bạn có thể gửi tài nguyên từ màn hình này bằng cách điền vào các ô có sẵn. Khi bạn click ‘ok’ bạn sẽ phải xác nhận  lại các thông tin mà bạn đã điền. Phải đảm bảo các thông tin này là chính xác nếu bạn không muốn gửi tài nguyên đến một người khác do bạn điền thông tin không đúng.
  • Mục ‘Mua’ được sử dụng để mua tài nguyên từ những người chơi khác. Nếu bạn có đủ tài nguyên, bạn có thể click vào đường link ‘đồng ý lời đề nghị’ bên dưới lời đề nghị và lái buôn của bạn sẽ lên đường. Hãy cẩn thận, mỗi lần bạn click vào đường link này thì lời đề nghị sẽ được chấp thuận ngay lập tức, sẽ không có sự xác nhận lại thông tin như ở mục ‘Gửi tài nguyên’
  • Mục thứ 3 là ‘Đề nghị’. Ở mục này bạn có thể đưa ra lời đề nghị của bạn trên chợ và chờ sự đồng ý trao đổi từ những người chơi khác.
  • Mục cuối cùng là ‘Trao đổi NPC’ , ở đây bạn có thể trao đổi với trò chơi với tỷ lệ 1:1, nghĩa là bạn có thể đổi từ 500 gỗ, 400 đất sét, 300 sắt và 4000 lúa thành 1500 gỗ, 1400 đất sét, 1300 sắt và 1000 lúa.

 Hãy nhớ rằng khi bạn gửi hoặc nhận tài nguyên, sẽ có giới hạn về lượng dự trữ của người chơi. Nếu bạn nhận quá nhiều tài nguyên hơn bạn có thể chứa được, thì các tài nguyên đó sẽ mất và không thể lấy lại được.

  Romans Gauls Teutons Ai Cập Hung Nô
Tốc độ Cánh đồng/Giờ  16 24 12 16 20
Khả năng mang vác của lái buôn  500 750 1000 750 500

Trên máy chủ 2x, tốc độ và khả năng mang vác đều nhân 2 lần so với máy chủ 1x

Trên máy chủ 3x, tốc độ và khả năng mang vác đều nhân 3 lần so với máy chủ 1x

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dựng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No