Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Trại lính lớn

Great Barracks

Yêu cầu: Trại lính cấp 20, không thể xây dựng tại thủ đô, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Trại lính lớn cho phép bạn có một trại lính thứ 2 trong cùng một làng, nhưng chi phí để tuyển dụng lính là gấp 3 lần so với thông thường.

Kết hợp với trại lính thường, bạn có thể huấn luyện nhanh gấp 2 lần so với bình thường ở một làng.

Trại lính lớn không thể xây dựng ở  thủ đô.

Training costs for Roman troops
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Legionnaire Lính lê dương 360 300 450 90 1
Praetorian Thị vệ 300 390 480 210 1
Imperian Chiến binh tinh nhuệ 450 480 630 240 1
Training costs for Teutonic troops 
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Clubswinger Lính chùy 285 225 120 120 1
Spearman Lính giáo 435 210 255 120 1
Axeman Lính rìu 390 360 510 210 1
Scout Do thám 480 300 150 150 1
Training costs for Gallic troops 
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Phalanx Lính Pha lăng 300 390 165 90 1
Swordsman Kiếm sĩ 420 450 555 180 1

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No