Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Trại ngựa

Great Stable

Yêu cầu: Chuồng ngựa cấp 20, không thể xây dựng tại thủ đô, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Trại ngựa cho phép bạn xây dựng chuồng ngựa thứ 2 trong cùng 1 làng, nhưng phí tổn huấn luyện quân đội gấp 3 lần giá gốc ban đầu.

Kết hợp với chuồng ngựa, bạn có thể huấn luyện lính nhanh gấp 2 lần trong 1 làng.

Trại ngựa không thể xây dựng ở Thủ đô.

Chi phí huấn luyên kỵ binh của tộc Roman
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Equites Legati Do thám 420 480 60 120 2
Equites Imperatoris Kỵ binh 1650 1320 960 300 3
Equites Caesaris Kỵ binh tinh nhuệ 1650 1920 2400 540 4
Chi phí huấn luyên kỵ binh của tộc Teuton
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Paladin Hiệp sĩ Paladin 1110 810 870 225 2
Teutonic Knight Kỵ sĩ Teutonic 1350 1545 1440 240 3
Chi phí huấn luyên kỵ binh của tộc Gaul
  Lumber Clay Iron Crop Consumption
Pathfinder Do thám 510 450 60 120 2
Theutates Thunder Kỵ binh sấm sét 1050 1350 690 180 2
Druidrider Tu sĩ 1080 990 840 360 2
Haeduan Kỵ binh 1500 1860 2025 510 3

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No