Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tường rào (Gauls)

Yêu Cầu: giới hạn cho Gauls, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Tường rào xây dựng là để bảo vệ làng của bạn chống lại sự phá hoại của kẻ thù. Một tường rào có cấp độ cao, sẽ tăng điểm thưởng phòng thủ của quân đội bạn cao hơn. Tường rào chỉ có thể được xây bởi tộc Gauls và công trình này chỉ có giá trị trung bình cho cả 2 yếu tố: điểm thưởng phòng thủ cho quân đội của bạn và số lượng xe công thành của kẻ thù để phá hủy nó.

Điểm thưởng cho quân đội của bạn từ tường rào tính bằng tỉ lệ phần trăm, cụ thể là: (1.025^cấp độ tường rào)*100, và bảng liệt kê dưới đây sẽ cho bạn biết là cần bao nhiêu Đơn vị Công Thành để có thể phá hủy một tường rào ở 1 cấp độ nhất định nào đó.

Ngoài ra điểm phòng thủ cơ bản của làng cũng tăng lên 8 điểm cho mỗi cấp của tường.

Tường rào chỉ có thể xây dựng trên đường viền màu nâu của làng, cạnh với con hào bao quanh làng.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.

Dữ liệu dưới đây sẽ cho bạn biết là bạn cần bao nhiêu Đơn vị Công Thành để hủy diệt Tường Thành. Đơn vị Công Thành phải được tồn tại trong trận chiến.

Cấp của tường Đơn vị công thành cần
1 1
2 2
3 4
4 6
5 8
6 11
7 15
8 19
9 23
10 28
11 34
12 40
13 46
14 53
15 61
16 69
17 77
18 86
19 96
20 106

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No