Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Làng Natar độc lập

Làng Natar độc lập không xuất hiện trên bản đồ ngay từ thời điểm bắt đầu mà sẽ xuất hiện dần ra khắp bản đồ.
Chúng cũng như những làng thông thường, vẫn mở rộng mỏ tài nguyên xây công trình và thỉnh thoảng còn tuyển quân. Bạn có thể tấn công, cướp bóc hay thậm chí chiếm những làng này.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No