Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Hệ thống liên bang

Mọi máy chủ mới mở kể từ ngày 15/8/2019 trở đi sẽ áp dụng hệ thống liên bang kiểu mới, một liên bang chỉ có thể có tối đa 4 liên minh thành viên. Các hiệp ước hòa bình không ảnh hưởng tới hệ thống này.

Điều đó có nghĩa là gì?

Một liên minh A và liên minh B có thể thiết lập một liên bang. Ngay khi liên bang được khởi tạo, mối quan hệ sẽ xuất hiện trong mô tả liên bang của liên minh.

Path to Pandora: Confederacy


Lúc này, liên minh A lại muốn có thêm liên minh C gia nhập vào liên bang, và sẽ cần sự đồng ý của tất cả các thành viên đang có trong liên bang, trong tình huống này là cần sự chấp nhận của liên minh B. Chỉ sau khi tất cả các liên minh thành viên đã đồng ý, thì liên minh C mới nhận được lời mời, và khi liên minh C chấp nhận lời mời, nó sẽ tham gia vào hệ thống liên bang. Bằng cách này bạn có thể kết nạp tối đa 4 liên minh trong một hệ thống liên bang.


Mỗi liên minh thành viên có thể tự thoát và rời liên bang bất cứ khi nào họ muốn. Mỗi liên minh cũng có thể bị đuổi khỏi liên bang nếu như có sự đồng ý của tất cả các liên minh còn lại.

Bạn chỉ có thể gửi tài nguyên và quân lính tiếp viện trong nội bộ hệ thống liên bang của bạn. Điều này có nghĩa là bạn không thể gửi tài nguyên hoặc gửi quân lính tiếp viện tới làng của những người không thuộc liên bang, những liên minh thuộc liên bang khác hoặc những người chơi không có liên minh.

Khi một liên minh rời bỏ liên bang, những điều sau sẽ xảy ra:

  • Không có tài nguyên mới hay quân lính mới nào có thể được gửi đi. Những lái buôn đang trên đường gửi tới do trước đó vẫn cùng liên bang và chưa tới đích khi đã hủy liên bang vẫn sẽ tiếp tục chuyến giao thương và gửi tài nguyên thành công.
  • Quân lính đã tiếp viện trước đó khi cùng chung liên bang sẽ tự động trả lại về nhà sau 12 giờ khi giữa các làng đã hủy quan hệ liên bang
  • Những quân lính vẫn đang trên đường đi tiếp viện sau 12 giờ hủy liên bang đó, sẽ tự động trở về nhà ngay lập tức khi chúng tới đích và thấy làng đó đã bị hủy mối quan hệ liên bang

Các đề nghị buôn bán trong chợ vẫn xuất hiện cho tất cả mọi người chơi khác mà không bị giới hạn nội bộ liên bang, nhưng bạn cũng có thể tùy chọn để nó xuất hiện cho chỉ liên minh của bạn

Path to Pandora: Confederacy


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No