Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Phòng thương mại

Trade Office

Điều kiện: Chợ cấp 20, Chợ cấp 10, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Trong Phòng Thương Mại, những giỏ hàng của lái buôn sẽ được cải thiện, nâng cấp với các chú ngựa mạnh hơn. Cấp độ càng cao, Lái Buôn sẽ được tăng số lượng tài nguyên chuyên chở cho mỗi chuyến. Với mỗi một cấp độ nhà, lái buôn sẽ được tăng 20% tài nguyên chở được.

Riêng tộc Roman sẽ được tăng 40% cho mỗi cấp độ của Phòng thương mại. Lợi thế này chỉ dành riêng cho tộc Roman.

Trong phiên bản từ 2018 trở về trước: Phòng thương mại chỉ tăng mỗi cấp 10% và Romans là 20%, ít hơn 1/2 so với các phiên bản từ 2019 trở đi.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No