Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Tường Đất (Teutons)

Earth Wall

Yêu cầu: giới hạn cho Teutons, Travian version nhỏ nhất: 2.5

Xây dựng Tường Đất đê bảo vệ làng của bạn chống lại sự xâm chiếm phá hoại của kẻ thù. Một Tường Đất cấp độ cao sẽ cho quân đội của bạn điểm thưởng phòng thủ cao hơn điểm sẵn có. Tường đất chỉ có thể xây dựng bởi tộc Teutons và cho điểm thưởng phòng thủ thấp, nhưng lại rất khó hủy diệt.

Điểm thưởng từ Tường Đất cho quân đội của bạn được tính tỉ lệ phần trăm cụ thể là: (1.02^cấp độ Tường Đất)*100, và bảng liệt kê dưới đây sẽ cho bạn biết là cần phải có bao nhiêu Đơn vị Công Thành để có thể hủy diệt hoàn toàn 1 Tường Đất có 1 cấp độ nhất định nào đó.

Ngoài ra điểm phòng thủ cơ bản của làng cũng tăng lên 6điểm cho mỗi cấp của tường.

Tường Đất chỉ có thể xây dựng trên đường viền màu nâu ở làng của bạn, cạnh con hào bao quanh làng.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.

Dữ liệu dưới đây sẽ cho bạn biết là bạn cần bao nhiêu Đơn vị Công Thành để hủy diệt Tường Thành. Đơn vị Công Thành phải được tồn tại trong trận chiến.

Cấp của tường Đơn vị công thành cần
1 1
2 4
3 8
4 13
5 19
6 27
7 36
8 46
9 57
10 69
11 83
12 98
13 114
14 132
15 151
16 171
17 192
18 214
19 238
20 263

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No