Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Lâu đài tướng

Hero's Mansion

Yêu cầu: Nhà chính cấp 3, Nhà chính cấp 1, Travian version nhỏ nhất: 3

Ở cấp 10, 15 và 20 của lâu đài tướng bạn có thể chiếm các ốc đảo bỏ hoang sử dụng tướng, với lâu đài tướng cấp 20 bạn có thể chiếm tối đa ba ốc đảo. Phụ thuộc vào mỗi loại ốc đảo khác nhau bạn sẽ được thưởng tài nguyên khác nhau (có một số ốc đảo còn thưởng hai loại tài nguyên khác nhau). Nếu bạn gửi tướng của bạn đến làng khác, bạn sẽ có thể điều khiển tướng nếu như làng đó có lâu đài tướng.

Bạn có thể thấy những thông tin sau trong lâu đài tướng:

  • Bạn sẽ thấy tất cả những ốc đảo mà bạn có thể chinh phục được ở từng làng của bạn.
  • Bạn sẽ thấy thưởng tài nguyên của từng loại ốc đảo.
  • Chủ ốc đảo sẽ được thấy trong lâu đài tướng.
  • Nếu bạn gửi tướng đến làng khác của bạn, bạn có thể điều khiển tướng với điều kiện lâu đài tướng cũng được xây dựng trong làng đó của bạn.

Mức độ các thuộc tính phụ thuộc (như phí xây dựng, điểm văn hóa,…) có thể tìm thấy ở đây.

Bảng chi tiết cho việc xây dưng có thể đọc đây đối với máy chủ tốc độ bình thườngđây đối với máy chủ tốc độ x3.


Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No