Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

So sánh tính năng giữa Legends vs Path toPandora

Có gì khác nhau giữa 2 phiên bản Travian: Legends với Path to Pandora?

Cái gì Travian: Legends Travian: Path to Pandora
Tổng quát
Bản đồ Phẳng 801 x 801 Châu Âu 401 x 401
Các vùng lãnh thổ Không vùng lãnh thổ 87 vùng lãnh thổ có thể chinh phục
Điểm chiến thắng Không Một liên minh có >50% quyền kiểm soát vùng và thời gian đóng băng "được bảo vệ" đã kết thúc. Họ có thể dùng sức mạnh của cổ vật và liên minh của họ sẽ tích lũy điểm chiến thắng. Có thể kiểm tra số điểm chiến thắng mà liên minh của bạn đã kiếm được mỗi ngày trong phần tổng quan lãnh thổ
Tộc 3 (Gaul, Teuton, Roman) 5 (Gaul, Teuton, Roman, Ai Cập, Hung)
Kiến trúc của bộ tộc Các kiến trúc có hình ảnh giống nhau với mọi bộ tộc Mỗi bộ tộc có các hình ảnh kiến trúc khác nhau
WoW (Kỳ quan) Không
Hợp nhất lính Không
Chuyển tiếp lính Không
Đường giao thương Bạn có thể tạo đường giao thương đến các ngôi làng của riêng bạn, đến WoW (Kỳ quan) của liên minh/liên bang của bạn và đến các làng có cổ vật bên trong liên minh/liên bang của bạn. Bạn có thể tạo đường đến các ngôi làng của riêng mình
Công trình Phòng thương mại Bình thường Tác dụng gấp đôi
Võ đài Bình thường Tác dụng gấp đôi
Ô công trình Các tài khoản Roman có thêm một ô công trình Các làng Roman có thêm một ô công trình
Sức chứa hầm ngầm và sức chứa lái buôn Mỗi tài khoản có sức chứa hầm ngầm và sức chứa lái buôn tùy thuộc vào bộ tộc của tài khoản đó. Mỗi làng có sức chứa hầm ngầm và sức chứa lái buôn tùy thuộc vào bộ tộc của làng đó.
Kết thúc máy chủ Máy chủ kết thúc khi một WoW (Kỳ quan) thuộc sở hữu của một người chơi hay một Natar đã đạt cấp độ 100 Máy chủ kết thúc sau 200 ngày
Thống kê Hiện đã có các thống kê "Plus" và thống kê chung Các thống kê "Plus" và thống kê chung bị xóa bỏ, và hiện có một trang thống kê miễn phí mới cho người chơi ( xem bài viết về lõi vận hành của gameplay).
Cổ vật
Tên Gọi là cổ vật Gọi là sức mạnh cổ đại
Khả dụng Cây búa, Cỗ xe, Đôi mắt, Bình rượu, Giáo, Cánh tay, Cây cung, Cuốn sách bóng đêm, Bản thảo xây dựng Cây búa, Cỗ xe, Đôi mắt, Bình rượu, Giáo, Cánh tay, Cây cung
Chinh phục Có thể bị chinh phục bằng cách phá hủy kho bạc trong một cuộc tấn công cùng với tướng của bạn, nếu bạn có kho bạc đủ lớn trong làng của mình. Ngay khi liên minh của bạn chiếm được một vùng, liên minh của bạn được quyền sử dụng sức mạnh cổ đại, nó có thể được kích hoạt trong một làng với kho bạc đủ lớn.
Kích hoạt Tự động kích hoạt 24 giờ sau khi bị chinh phục. Cần được kích hoạt thủ công sau mỗi 24 giờ, cùng một sức mạnh cổ đại có thể được kích hoạt một lần cho mỗi thành viên liên minh.
Thời gian hiệu lực sức mạnh Hoạt động vĩnh viễn. Cần được kích hoạt thủ công sau mỗi 24 giờ, cùng một sức mạnh cổ đại có thể được kích hoạt một lần cho mỗi thành viên liên minh.
Giới hạn sức mạnh Bạn có thể chiếm tối đa 3 cổ vật, nhưng chỉ 1 cổ vật trong số đó có thể là duy nhất hoặc có một tác dụng trên toàn bộ tài khoản. Bạn có thể có hơn 3 cổ vật trong tài khoản của mình. Cổ vật phải được chinh phục bằng cách chinh phục toàn bộ làng đang nắm giữ chúng.

Chỉ 3 cổ vật xưa nhất là hoạt động, chỉ 1 cổ vật trong số đó có thể là duy nhất hoặc có một tác dụng trên toàn bộ tài khoản. Nếu trong số 3 cổ vật xưa nhất của bạn có hai cổ vật với tác dụng toàn tài khoản, thì cổ vật xưa nhất thứ tư sẽ được kích hoạt.

Ngoại lệ đối với trường hợp tự chiếm cổ vật: Bạn có thể chuyển đổi cổ vật giữa các làng trong tài khoản riêng của mình với tướng, ngay cả khi bạn đã có 3 cổ vật trở lên.
Trong khi ở Travian: Legends, cổ vật luôn được kích hoạt đối với làng hoặc tài khoản sở hữu; các sức mạnh cổ đại trong Travian: Path to Pandora cần được kích hoạt. Chúng có thể được kích hoạt ngay khi liên minh của người chơi đạt được >50% quyền kiểm soát vùng và đã nắm giữ lãnh thổ đó được 24 giờ. Để kích hoạt một sức mạnh cổ đại, một thành viên liên minh chỉ cần có một kho bạc cấp 10 để có sức mạnh cổ đại với tác dụng cho một làng, hoặc một kho bạc cấp 20 để có sức mạnh cổ đại tác dụng lên cả tài khoản.

Dĩ nhiên có một vài hạn chế: Đối với mỗi làng, có thể chỉ kích hoạt được một sức mạnh cổ đại, và đối với mỗi tài khoản, có thể chỉ kích hoạt được một sức mạnh cổ đại cho toàn tài khoản. Như vậy, tổng hai sức mạnh cổ đại có thể có một tác dụng lên một ngôi làng.
Chinh phục
Làng: Khi bạn chinh phục được một làng thuộc về một tài khoản của một bộ tộc khác, thì làng đó sẽ thay đổi bộ tộc thành tộc của tài khoản của bạn. Tất cả các kiến trúc đặc trưng của bộ tộc sẽ biến mất. Khi chinh phục một làng thuộc về tài khoản của một bộ tộc khác, làng đó vẫn còn với bộ tộc đó. Các kiến trúc đặc trưng của bộ tộc được giữ lại, trừ khi chúng bị phá hủy khi bị chinh phục. Tài khoản của bạn sẽ tiếp tục là bộ tộc mà bạn đã chọn khi đăng ký.
Tộc Natar Khi chinh phục một làng người Natar, làng đó sẽ thuộc về tài khoản của bạn cùng với bộ tộc tương ứng của họ. Khi chinh phục một làng người Natar, làng đó sẽ thuộc về bộ tộc của làng của thủ lĩnh.
Khai hoang
Ở đâu Không hạn chế Bạn chỉ có thể khai hoang ở những vùng có một vùng lân cận với hơn 4.000 dân. Có một số vùng bạn luôn có thể khai hoang (các vùng bắt đầu ở trung tâm).
Làng Khi khai hoang một làng mới, làng được tạo sẽ thuộc về cùng bộ tộc như tài khoản. Khi khai hoang một làng mới, làng được tạo sẽ thuộc về bộ tộc của làng người khai hoang.
Các cuộc thám hiểm và vật phẩm của Tướng
Vật phẩm của Tướng Dùng vật phẩm từ các bộ tộc khác không giúp cải thiện các đơn vị quân của bạn. Dùng vật phẩm từ các bộ tộc khác giúp cải thiện giá trị các đơn vị quân của bộ tộc đó tại làng hiện tại.
Vật phẩm trong cuộc thám hiểm Tướng của bạn chỉ có thể tìm thấy các vật phẩm thuộc bộ tộc của tài khoản. Tướng của bạn chỉ có thể tìm thấy các vật phẩm thuộc bộ tộc của tài khoản.
Quân lính trong các cuộc thám hiểm Tướng của bạn chỉ có thể tìm thấy quân lính từ bộ tộc của tài khoản. Tướng của bạn chỉ có thể tìm thấy quân lính thuộc về bộ tộc nơi tướng đã bắt đầu cuộc thám hiểm.
Chuẩn thương Chuẩn thương vật phẩm của tướng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của quân lính trong các thành viên liên minh. Chuẩn thương vật phẩm của tướng ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của quân lính trong liên bang.
Các thay đổi về cân bằng
Tác phẩm mỹ thuật Bạn có thể dùng tác phẩm mỹ thuật mà không có bất kỳ giới hạn nào về thời gian. Bạn có thể dùng một tác phẩm mỹ thuật mỗi 24 giờ (giống như xô nước).
Công trình nước Không tồn tại bởi vì không có Tộc Ai Cập. Xem bài viết lõi vận hành của gameplay.
Phần thưởng của liên minh Không có thay đổi Xem bài viết lõi vận hành của gameplay.
Liên bang
Quy mô Mỗi liên minh có thể thuộc về tối đa 3 liên bang (với mày chủ khởi động trước ngày 15/8/2019) Mỗi liên minh có thể thuộc về một liên bang bao gồm tối đa 4 liên minh (xem bài viết về lõi vận hành của gameplay).
Tiếp viện Người chơi có thể chi viện bất kỳ làng nào. Người chơi có thể chi viện cho chính họ, liên minh của họ và mọi liên minh thuộc cùng liên bang.
Gửi tài nguyên Người chơi có thể gửi tài nguyên đến bất kỳ người chơi nào khác. Người chơi có thể gửi tài nguyên đến chính họ, liên minh của họ và mọi liên minh thuộc cùng liên bang. Các ưu đãi trên chợ không bị ràng buộc bởi hạn chế này.

Bạn có hài lòng với câu trả lời?

Yes   Bình thường   No