Travian Answers

Hãy bắt đầu với thắc mắc của bạn

Tìm kiếm bằng cách trả lời câu hỏi

Để tìm câu trả lời, chọn 1 chủ đề chính và chủ đề con cho đến khi bạn tìm thấy câu trả lời. Trong trường hợp không thể tìm thấy câu trả lời mong muốn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi ở mục cuối cùng.

Tôi thắc mắc về...

Hãy đi vào chi tiết:

Tìm kiếm bằng bản đồ

Bạn có muốn tìm kiếm bằng một bản đồ web bình thường mà bạn biết? Rất dễ, dùng bản đồ web của Answers để tìm câu trả lời mong muốn.

Chi phí xây dựng và cấp độ phụ thuộc vào Nhà kho
Cấp Gỗ Đất sét Sắt Lúa Dân cư Thời gian xây dựng CPSức chứa
Tổng 64250 79075 44475 19770 30 113:46:40
1 130 160 90 40 1 0:33:20 11200
2 165 205 115 50 1 0:43:40 11700
3 215 260 145 65 1 0:55:40 22300
4 275 335 190 85 1 1:09:30 23100
5 350 430 240 105 1 1:25:40 24000
6 445 550 310 135 1 1:44:20 35000
7 570 705 395 175 1 2:06:10 46300
8 730 900 505 225 1 2:31:20 47800
9 935 1155 650 290 1 3:00:30 59600
10 1200 1475 830 370 1 3:34:20 611800
11 1535 1890 1065 470 2 4:13:40 714400
12 1965 2420 1360 605 2 4:59:10 917600
13 2515 3095 1740 775 2 5:52:10 1121400
14 3220 3960 2230 990 2 6:53:30 1325900
15 4120 5070 2850 1270 2 8:04:40 1531300
16 5275 6490 3650 1625 2 9:27:10 1837900
17 6750 8310 4675 2075 2 11:02:50 2245700
18 8640 10635 5980 2660 2 12:54:00 2755100
19 11060 13610 7655 3405 2 15:02:50 3266400
20 14155 17420 9800 4355 2 17:32:10 3880000